lat | eng | rus
Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai
Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai
Projekta 1-08/83/2019 noslēgums
Noslēdzies projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole
Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/35/2020).
Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana
Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta reģistrācijas Nr. 1- 08/34/2020).
Projekta noslēgums Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā
Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”
Sākumlapa Lapas karte Uzrakstiet mums